Net overstroomde kolonie Oeverzwaluwen - 5 juni, Gendtse veer

Honderden Oeverzwaluwen kwijt

Frank Majoor is enkele honderden Oeverzwaluwen in de buurt van Nijmegen kwijt. De kolonies waarin ze broedden zijn grotendeels weggespoeld door het hoge water. De geringde vogels uit die kolonies zijn nog nauwelijk ergens anders teruggevangen. Weet jij een nieuwe kolonie in deze regio?

Op 5 juni steeg het water zo hoog in de Waal, dat kolonies met ongeveer 100 paar bij Bemmel en met ongeveer 200 paar bij het Gendtse veer onderliepen. De nesten in het zomerdijktalud kwamen onder water te staan. In beide kolonies hadden Frank Majoor en Bram Ubels vogels geringd. In totaal zo'n 250. 

Nog niet teruggevonden

Na uitspoeling kunnen Oeverzwaluwen elders opnieuw beginnen met graven en nestelen. Daarom ging Frank langs nabije kolonies bij Lent en de Spijkse waard. Daar ving hij opnieuw vogels bij de nestwanden. Er zaten enkele exemplaren uit de kolonies bij Bemmel en de Gendtse waard tussen. Toch heeft hij het meerendeel van de vogels die noodgedwongen moesten vertrekken nog niet gevonden. Het kan goed zijn dat ze ergens in de omgeving van Nijmegen een nieuwe kolonie zijn gestart. Weet jij een nieuwe kolonie? Meld deze dan even bij Frank.

NB. De aantallen in de kolonie bij Milsbeek (L) zijn na het hoge water toegenomen, maar daar zijn geen vogels uit de omgeving Arnhem/Nijmegen gevangen.