Ganzenproblemen onder de loep genomen

Ganzen, zwanen en andere herbivoren als de Smient zoeken hun voedsel tegenwoordig vooral op het boerenland. De algemene toename van deze soorten in de afgelopen decennia zorgt onder andere voor toenemende conflicten met de landbouwsector. Tony Fox en andere Scandinavische onderzoekers namen aan de hand van wetenschappelijke literatuur stuk voor stuk alle conflict-thema’s onder de loep. De eerste verrassende conclusie die zij trekken: onderzoek naar de aard en omvang van de problemen lijkt iets van het verleden. In Noord-Amerika piekte het aantal publicaties tussen 1990-2000, in Europa tussen 2000-2010. Sneeuwgans, Sneeuwgans, Grauwe Gans, Kleine Rietgans, Brandgans en Rotgans waren de soorten die in de meeste studies figureerden. Binnen Europa nam Nederland een belangrijke positie in, onder andere met onderzoek door het toenmalige RIN (tegenwoordig Alterra), door Geert Groot-Bruinderink en Wolf Teunissen.

Document: 

Ganzenproblemen_Sovon-Nieuws_2016-2.pdf

Auteurs: 

Kees Koffijberg

Jaar van uitgave: 

2016

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Sovon-Nieuws

Jaargang bron: 

29

Nummer: 

2

Soortgroep: 

Ganzen

Publicatietaal: 

Nederlands