Camera-inspectie van het Ravennest. Beeld: Manon van de Wittenboer

Nest jonge Raven geringd in de Maashorst

Nistelrode - Dit voorjaar zijn vijf jonge Raven uit de Maashorst geringd met kleurringen en inmiddels uitgevlogen. Het koppel Raven, dat zich sinds 2011 definitief in natuurgebied de Maashorst heeft gevestigd, is daarmee voor het vijfde achtereenvolgende jaar succesvol.

Door vogelwacht Uden

Het succes toont aan dat het gebied, wat in eigendom is van de vier Maashorstgemeenten en Staatsbosbeheer, uitermate geschikt is voor deze toppers van de voedselketen. Door middel van kleurringen probeert men te achterhalen waar de jonge Raven zich uiteindelijk vestigen.

Hulp van de werkgroep

De Maashorstraven waren in het voorjaar van 2012 de eerste raven sinds negentig jaar in Noord-Brabant. Het paar wordt elk jaar op de voet gevolgd door een werkgroep van Vogelwacht Uden maar waar de jongen blijven, nadat ze in het najaar het ouderlijk territorium moeten verlaten, is onbekend. “We hebben een paar keer gewonde raven in het gebied gevonden, maar of dat jongen zijn van dit paar weten we niet omdat ze niet individueel herkenbaar zijn”, vertelt Leo Ballering, distirctscoördinator van Sovon  en lid van Vogelwacht Uden. Vandaar dat dit jaar de hulp van de Raven Werkgroep Nederland (RWN) werd ingeroepen. Zij zijn de deskundigen op ravengebied en hebben sinds jaren een kleurringproject. “We hebben na overleg met hen besloten om de jongen van dit ravenpaar dit jaar ook te ringen met kleurringen, waardoor ze in het veld individueel herkenbaar zijn”, aldus Ballering.

Oranje kleurringen

Nadat er in februari signalen waren dat het paar aan het broeden was is het nest op 23 meter hoogte vanaf de grond gecontroleerd met een lange spiegelstok met daarop een kleine camera. Begin maart bleken er vijf jonge raven te zijn; voor zover bekend de vroegste van Nederland. Eind maart zijn de jongen geringd en voorzien van een oranje kleurring met duidelijk afleesbaar zwart nummer. De jongen waren opvallend goed doorvoed waarbij de grootste meer dan een kilo woog. Een paar dagen na het ringen zijn ze succesvol uitgevlogen. De kleurringen zijn met behulp van een verrekijker of telescoop goed afleesbaar. Men kan waarnemingen van raven doorgeven via dit e-mailadres. Uiteindelijk kan hiermee een tipje van de sluier worden opgelicht wat betreft bijvoorbeeld de dispersie en overleving van Raven.