Nestelende Kwak. Foto: Marcel Klootwijk

Kwakken in Zeeland: toch ietsje wild?

Het voorjaar is in volle gang en de meeste Sahel-gangers zijn al weer binnen. Veel kolonievogels in Zeeland zijn al ver in hun broedseizoen. Met name de Blauwe reigers zijn al een eind.

Door Marcel Klootwijk, districtscoördinator Zeeland

Toch kunnen die nog steeds geteld worden! Zo had ik zelf deze week nog vogels die op eieren zaten, maar ook al een nest met drie vliegvlugge jongen. Aalscholvers zijn zoals gewoonlijk in Zeeland op sommige plekken wat later dan in de rest van het land, zodat ook deze nog steeds bezocht kunnen worden.

Roeken in Zeeuws-Vlaanderen

Dit jaar zijn er een recordaantal Roeken geteld in Zeeuws-Vlaanderen. Er werden 95 nesten gevonden verdeeld over 7 verschillende kolonies. Waar er de voorgaande jaren maar 3 kolonies waren met een maximum van 70 nesten. De grootste kolonie bevond zich nog steeds bij Absdale en bestond uit 53 nesten. De drie nieuwe kolonies bestonden uit 3,3, 10 en 12 nesten en bevonden zich allen ook in het oostelijk deel van Zeeuws-Vlaanderen. Hierbij wil ik Tonny de Caluwe bedanken voor het in kaart brengen van de nieuwe kolonies en het tellen van de al bestaande kolonies.

Kwakken in Park Toorenvliet

Sinds enkele jaren zwerven er een tweetal adulte Kwakken rond in Park Toorenvliet in Middelburg. Deze vogels zijn van een vogelhouder in Gapinge en vliegen vrij rond, maar zijn wel voorzien van kweekringen. Eenmaal hebben ze gebroed in Ter Hooge, maar daarna is er geen broedactiviteit meer waargenomen. Dit voorjaar werden er veel meer Kwakken gemeld in het park, tot aan 8 verschillende exemplaren. Van deze vogels is een groot deel ongeringd en dus van onbekende oorsprong. Momenteel zijn er twee paartjes aan het nestelen en een derde paar hangt er nog rond. De vogels broeden op een eiland in het park waar ook 6 paar Blauwe Reigers en een paar Ooievaars broeden.

Slechtvalk kiest eindelijk de Lange Jan

Eindelijk heeft Walcheren nu ook zijn eigen broedgeval van de Slechtvalk. Het zat er al een tijdje aan te komen, gezien de aanwezigheid van twee valken op de toren al jaren. In 2014 is er een nestbak geplaatst op de hoge kerktoren van het Abdij, maar daar hadden de vogels in eerste instantie geen interesse voor, tot dit voorjaar. Bij een controle afgelopen maand zijn er vier eieren aangetroffen in de nestkast. Het broedsucces wordt goed in de gaten gehouden door de Roofvogelwerkgroep