Casarca geel CP met partner. Foto: Nils van Duivendijk

Verrassend gedrag van oostelijke eend in West- en Midden-Europa: de herkomst van ruiende Casarca’s in Nederland achterhaald

In 2013 hebben mensen van de Werkgroep Casarca Nederland de eerste ruiende exemplaren op het Eemmeer gevangen en uitgerust met afleesbare halsringen, en enkelen ook met een GPS-GSM-zender. Ook in 2014 en 2015 hebben we succesvol gevangen, en ondertussen zijn er 221 Casarca’s met een halsband. Sjoerd Dirksen vertelt erover op de Landelijke Dag.

Al in de herfst van 2013 werd het mysterie van de herkomst van de Casarca’s opgelost: vanuit het Eemmeer vlogen ze naar Duitsland en Zwitserland, en ook hebben we nu aflezingen uit aangrenzende gebieden in Frankrijk, Oostenrijk en België. Toch ‘missen’ er nog aardig wat vogels - zou er toch ook een relatie zijn met verder weg gelegen gebieden? Op de Landelijke Dag de resultaten van deze herfst!

Ecologie

We laten de omzwervingen van gemerkte vogels zien. Er wordt ingegaan op de aantallen ruiers in Nederland en nieuwe ruiplaatsen. Ook weten we het een en ander van de ecologie: keus van broedplaats, voedselkeus in de loop van het jaar etc. Tenslotte wordt de verspreiding en het gebiedsgebruik van ‘onze’ Casarca’s vergeleken met hoe deze soort veel verder oostelijk en zuidelijk van ons zich verspreidt en beschikbaar habitat benut.

Sjoerd Dirksen kondigt zijn lezing aan vanuit het veld: