Foto: Kees Koffijberg

Grote aantallen Casarca in Lauwersmeer en omgeving

Nagekomen bericht uit september:

Op 24 september telde Peter de Boer bij een slaapplaatstelling aan het Jaap Deensgat in het Lauwersmeer liefst 222 Casarca's. Aantallen van meer dan 100 worden er al sinds begin september gezien. Meestal in het Jaap Deensgat, maar recent werd bij waarneming.nl ook een grotere groep gemeld in een akkerbouwgebied bij Leens (tot 98 vogels op 22 september). Aflezingen van kleurringen laten zien dat het om dezelfde vogels gaat als in het Lauwersmeer. Kennelijk zoeken de vogels naar geschikte voedselgebieden in de wijde omgeving van het Lauwersmeer, en gebruiken het Jaap Deensgat als rustplaats.

Door Kees Koffijberg & Peter de Boer

Het Lauwersmeer is al langer een favoriete verblijfplaats voor Casarca's in de nazomer, zij het in minder grote aantallen dan nu het geval is. Het gaat om vogels die eerder op het Eemmeer hun vleugelrui doormaken, en in de loop van augustus weer uitzwermen naar andere gebieden. In voorgaande jaren was dat onder andere de Niederrhein in Duitsland, maar dit jaar blijven opvallend grote concentraties in Nederland, niet alleen in het Lauwersmeer.

Let op ringen

Sinds 2013 zijn er op de ruiplaats op het Eemmeer door de Werkgroep Casarca meer dan 200 Casarca's van een gele halsband met zwarte individuele code (letter cijfer of twee letters) voorzien. Waarnemingen van deze vogels hebben al een schat aan gegevens opgeleverd. Sjoerd Dirksen van de werkgroep zal er op de landelijke dag op 28 november over vertellen. In het Lauwersmeer en omgeving werden tot dusverre meer dan 10 verschillende halsbanden afgelezen. Grappig detail is dat één van deze vogels na de rui eind augustus wel een kijkje is wezen nemen aan de Niederrhein, maar vervolgens snel richting Lauwersmeer vertrok. Let dus op geringde Casarca's om de vliegbewegingen in kaart te brengen. Aflezingen kunnen worden gemeld bij www.geese.org