Foto: Harvey van Diek

Slecht broedseizoen voor Zweedse Dwergganzen

De kleine populatie Dwergganzen die in Zweeds Lapland broedt en in Nederland overwintert heeft een slecht broedseizoen achter de rug. De mogelijkheden voor succesvolle broedgevallen werden gehinderd door het late voorjaar in de Zweedse bergen.

Door Kees Koffijberg

Op veel plaatsen bleef de sneeuw lang liggen, terwijl tal van meren en plassen met ijs bedekt bleven. Op de nazomerpleisterplaatsen werden tot dusverre twee succesvolle families gezien, eentje met 2 jongen en één met 1 jong.

Een herstel van de aantallen ten opzichte van de voorgaande jaren is dan ook nog niet in zicht. De Zweedse populatie, die voor een groot deel overwintert in Nederland, daalde de laatste jaren tot onder de 50 individuen (in 2011/12 nog 120-130, zie rapport). De lotgevallen van de Zweedse vogels contrasteren met die van de broedpopulatie in Noord-Noorwegen. Die hadden kennelijk niet te kampen met winterse omstandigheden en kon dankzij de vele lemmingen en het lage predatierisico juist wel succesvol broeden. Eind augustus werden er 126 vogels geteld, waarvan 70 jongen in 22 broedsels (BirdLife Noorwegen). Sinds 1995 waren hier niet meer zoveel Dwergganzen geteld. De kans om deze vogels in Nederland te zien is klein, omdat ze een zuidoostelijke trekroute aanhouden.

Bewegingen gezenderde Dwergganzen

Momenteel loopt een Duits-Zweedse studie naar de trekbewegingen van de Zweedse Dwergganzen. De gezenderde vogels zijn online te volgen. Genten 'John' en 'Niklas' zijn al gearriveerd in het Oudeland van Strijen.

Met dank aan Niklas Liljebäck / Projekt Fjällgås