Morinelplevier over telpost Loozerheide bij Weert, een van de plekken waar de soort tegenwoordig jaarlijks wordt gezien. Foto: Ruud Bouwman (1 september 2013).

Morinelplevieren in breed front

Morinelplevieren, vrijwel zeker van Noorse herkomst, zijn schaarse doortrekkers in ons land. In het najaar heb je op meer plekken een kans dan in het voorjaar. Het gaat meestal om overtrekkende vogels.

In het voorjaar vallen de meeste waarnemingen in mei. Vaak betreft het kleine pleisterende groepjes, met een voorkeur voor het kustgebied. Het Waddengebied, vooral Texel, en de Groningse kust lijken het meest in trek, maar ook op Breskens is deze plevier een jaarlijkse passant.

Najaarstrek: nu
De najaarstrek begint halverwege augustus en houdt aan tot diep in september, de enkele laatkomer daarna daargelaten. Net als in het voorjaar worden wel eens Morinelplevieren aan de grond gezien. Soms op geoogste of karig begroeide akkers - veelal in het kustgebied - soms ook op heischrale terreinen in het binnenland. Favoriete locaties kunnen jarenlang telkens weer bezocht worden, iets dat al lang bekend is (bij oudere generaties klinkt een gong: De Beer!). Pleisterende groepjes in het najaar zijn tegenwoordig schaarser dan in het voorjaar.

Relatief veel overtrekkers
In het najaar moet je het dus eerder van overvliegende vogels hebben dan van pleisteraars. Trektellers kunnen daarvan meepraten (en zijn soms zo gelukkig een Morinelplevier vlakbij te zien landen). De Nederlandse trektellers sprokkelden een fraai doortrekpatroon bij elkaar. Voor de bijna 1100 trekkers waarop het patroon gebaseerd is (voor- en najaar) hadden ze overigens ruim 456.000 uren nodig (verdeeld over het hele jaar).

Jaarverschillen
Uitgaande van recente gemiddelden per uur zijn overtrekkende Morinelplevieren in de herfst het ene jaar duidelijk talrijker dan het andere; het verschil bedraagt tenminste een factor drie. Het is nog onduidelijk waardoor dit veroorzaakt wordt. Let in de grafiek overigens niet te veel op de uurgemiddelden in de beginperiode. De kenmerkende maar onopvallende roepgeluiden van een trekkende Morinelplevier mogen inmiddels voor vrijwel alle trektellers gesneden koek zijn, dat is lang niet altijd zo geweest.

Meer lezen
Een uitgebreid artikel over het voorkomen in Nederland is hier te lezen.