Roodpootvalk, Loozerheide bij Weert, 13 juni 2015. Een van de hooguit enkele tientallen vogels die dit voorjaar tot in Nederland doordrongen. Foto: Ruud Bouwman (trektellen.nl)

Roodpootvalken voorjaar 2015: hoe het verder ging

Begin augustus, de trektellers komen weer tot leven (voor zover nodig). Een rustige tijd, maar wel kansen op bijzondere soorten, waaronder Roodpootvalken.

De najaarstrek van deze soort speelt zich vooral in augustus en september af. Toch zijn de kansen dan een stuk kleiner dan in het late voorjaar, zo blijkt onder andere uit de resultaten op trektellen.nl.

Wisselende voorjaarsaantallen
Roodpootvalken die in Oost-Europa broeden en in Afrika overwinteren, houden in het voorjaar een westelijker trekweg aan dan in het najaar. De aantallen die bij ons doortrekken, hoofdzakelijk in mei, wisselen jaarlijks enorm. Meestal is de soort (uiterst) schaars, een enkele keer wat talrijker. De laatste grote influx vond plaats in mei 2008. Het ging toen om naar schatting rond 500 exemplaren, volgens een artikel in Sovon-Nieuws. Zulke fenomenen hangen steevast samen met het optreden van hardnekkige (zuid)oostenwinden, waardoor de trekbaan wat richting ons land opschuift.

Speculaties voorjaar 2015
Dit voorjaar begon het te kriebelen. Uit Zuidwest-Europa kwamen berichten over opvallende aantallen Roodpootvalken op trek. Als die nu eens met een gunstige wind onze richting op kwamen...Maar dat deden ze niet, het aantal meldingen bleef bescheiden (waarneming.nl).  Het hoe en waarom staat te lezen in een artikel in het Duitse tijdschrift Der Falke.

Om de Alpen heen...
Er trokken inderdaad opmerkelijk veel Roodpootvalken over westelijk Marokko en delen van het Iberisch Schiereiland. Daarna verdichtte de stroom zich en ontstonden er twee 'baantjes': een net ten noorden van de Alpen en eentje ten zuiden ervan, door Noord-Italië. De vogels gingen bijna pal oostelijk richting de broedgebieden.

...maar niet noordelijker
Tijdens de piekperiode van de doortrek waren er geen straffe oostelijke stromingen. Dat er veel Roodpootvalken zo westelijk aan hun tocht door Europa begonnen, zal dan ook te maken hebben met weersituaties in Afrika, niet in Europa. Storingen boven Zuid-Duitsland, met veel regen en in de Alpen ook sneeuw, zorgden ervoor dat de vogels niet noordelijker kwamen, tot in onze regionen. Het had zo mooi kunnen zijn...