Foto's: Ruud Foppen

Jonge spechten zwerven door het bos

Het kan anno 2015 zomaar gebeuren dat er een familie Grote én Middelste Bonte Spechten in je net hangt. Het overkwam Ruud Foppen afgelopen zondag. Een buitenkans om te zien hoe zo'n jonge Middelste Bonte eruit ziet. 

De kop van een jonge Middelste Bonte is veel smoezeliger dan die van een Grote Bonte Specht. Ook de rode veren op het voorhoofd ogen fletser. In directe vergelijking (zie foto) zijn de verschillen tussen beide soorten goed te zien. Let ook op de wat kortere snavel van de Middelste Bonte.

Boven: Middelste Bonte Specht (juveniel), onder: Grote Bonte Specht (juveniel)

Ruud Foppen ving zondag bij een CES-ringsessie op de Wylerberg, Beek-Ubbergen, een familie Grote én Middelste Bonte Spechten in hetzelfde net. Jonge bonte spechten zwerven nu (luidruchtig!) rond met hun ouders. Na het verlaten van hun nesthol worden ze nog zo'n 8 - 10 dagen gevoerd door de oudervogels. Ze blijven na het uitvliegen nog zo'n drie weken in de nabije omgeving van het nest. Weet je van de aanwezigheid van een territorium in je BMP-telgebied of atlasblok, dan is een waarneming van zo'n bedelend stel jongen natuurlijk een mooie aanvulling.