Foto: Willem van Manen. Een flinke voorraad Veldmuis

Drentse Buizerds profiteren weer van Veldmuizen

Na het goede muizenjaar 2014 twijfelde ik sterk over 2015. Legsels van Buizerd waren gemiddeld iets kleiner (overwegend 2-legsels) en aan de hand van afvliegende vogels had ik de indruk dat ze niet erg vroeg waren begonnen.

Door Willem van Manen

Zoals zo vaak, kloppen dergelijke eerste inschattingen niet. De meeste paren in Hooghalen startten met eileg in de eerste dagen van april en de vroegste zelfs op 22 maart. Veel jongen zitten momenteel met een volle krop op het nest en tot dusver trad geen sterfte onder nestjongen op. Er liggen hoegenaamd geen alternatieve prooien op de nesten (vogels, grote zoogdieren), wat erop wijst dat voornamelijk muizen worden gegeten. Een nest dat ik toevalligerwijs in de eifase niet beklom, bleek een paar dagen geleden 4 jongen te bevatten (voor het laatst in 2005 in dit gebied) en op een ander nest met twee jongen lagen maar liefst 31 verse Veldmuizen waaronder 13 sexueel actieve mannetjes en 18 deels zogende volwassen vrouwtjes. Waarschijnlijk toch een prima Veldmuizenjaar dus, althans in Midden-Drenthe.