Mannetje Beflijster. Foto: Ran Schols

In april veel Beflijsters

In april werden er veel Beflijsters gezien, vooral in het binnenland. Waarschijnlijk zorgden de weersomstandigheden (kou en geen meewind) ervoor dat doortrekkende Beflijsters ook even bleven hangen.

Zowel uit trektellingen (Trektellen.nl) als uit losse waarnemingen (Waarneming.nl) blijkt dat er opvallend veel Beflijsters werden gezien. De hoogste aantallen op trek werden opgemerkt tussen 10 en 16 april. Op verschilldende trektelposten liepen de dagmaxima flink op: Loozerheide (52), Leeuwarderbos (51) en Kennemerduinen (23). In de dagen erna werden de hoogste aantallen doorgeven op Waarneming.nl, maar daarbij moet worden opgemerkt dat er in het weekend ook wat meer waarnemers actief zijn.

Doorgaans levert een zuidoostelijke wind de hoogste aantallen Beflijsters op, die dan met name langs de kust worden opgemerkt. Tijdens een zuidelijke stroming passeren de lijsters juist snel en hoog en worden ze nauwelijks gezien. In de april was de wind vooral westelijk of noordelijk en vanaf 16 april draaide wind naar noord (tegenwind). Mogelijk bleven de lijsters daardoor ook wat langer aan de grond in ons land. Dit voorjaar heeft veel weg van dat van 2012, toen er ook veel Beflijsters in april zijn gezien met vergelijkbare weersomstandigheden. Dat is na te lezen in dit artikel in Sovon Nieuws.

Ook nog in mei

De Beflijsters die we bij ons zien tijdens de trek broeden overwegend in de hooglanden van Noorwegen en Zweden. De doortrek bij ons loopt in mei af. Zie je in de komende weken een Beflijster, dan moet je alert zijn. Als broedvogel is de soort nog nooi vastgesteld, maar er zijn wel broedverdachte waarnemingen bekend.