Grauwe Ganzen in terreinen van It Fryske Gea in 2014 en 2015

Een onderzoek naar broedpopulaties, broedsucces en populatiebeheer

U treft bij deze publicatie geen stippenkaarten aan. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met

Document: 

Rap_2015-05_Gr-G-It-Fryske-Gea-2014-2015ZK.pdf

Rapportnummer: 

2015/05

Auteurs: 

Kleefstra R., Stahl J. & Voslamber B.

Jaar van uitgave: 

2015

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands