Groenpootruiter. Foto: Harvey van Diek.

Zacht novemberweer, steltlopers blijven hangen?

De maand november is bijna voorbij en vorst van betekenis kwam tot nu toe niet voor. Dat is te merken bij de vogels. Verschillende noordelijke soorten worden nog weinig gezien. Andere soorten lijken langer bij ons te blijven hangen.

Ook enkele steltlopers hebben nog een prikkel nodig om weg te gaan. Op waarneming.nl zijn in november (tm vandaag de 25e) 158 Groenpootruiters ingevoerd, waargenomen in 75 atlasblokken (van 5x5 km). Dat is duidelijk meer dan in de voorgaande vijf jaren, toen het in dezelfde novemberperiode gemiddeld om 80 ex. en 40 blokken ging. Bij een andere ruiter, het Witgatje, zijn de verschillen wat minder groot. Deze maand tot nu toe 292 ex. in 175 blokken, tegen gemiddeld 261 in 135 blokken in de vorige vijf jaren. De verspreiding van beide soorten verschilt trouwens behoorlijk: de Groenpootruiter vooral in het westen van het land, deels in zoute wateren; het Witgatje door het hele land verspreid over zoete wateren (bron: waarneming.nl).

Het lijkt statistisch bijna onmogelijk dat we weer zo'n slappe winter krijgen als de vorige. Wat zal er gebeuren bij een echte koude-inval? Waarschijnlijk zal een deel van de Groenpootruiters alsnog vertrekken, terwijl de Witgatjes de open wateren zullen opzoeken, in de vorm van kwelplekken en snelstromende beken en riviertjes. Laat je winterwaarnemingen niet verloren gaan en geef ze door via waarneming.nl of telmee.nl, alleen al voor de compleetheid van de nieuwe Vogelatlas!