Kramsvogels tijdens toptrek op 11 november 2013, Katwijk. Foto: René van Rossum.

Waar blijven de Kramsvogels?

Kramsvogels trekken vaak in forse, breed uitwaaierende of juist langgerekte groepen. Fraai om mee te maken, met die oplichtende ondervleugels en die tsjakkerende geluiden. Najaar 2014 verliep tot nu toe bijzonder tam.

In de periode 1 oktober tm 20 november werden op de trektelposten 'slechts' zo'n 76.000 Kramsvogels genoteerd. Een heel verschil met vorig jaar, toen er rond 865.000 passeerden. De trek piekte toen in de eerste helft van november en was, zoals bijna altijd, het krachtigst langs de Hollandse kust. De beste dagen waren 5 november (42.000 Bergen NH), 8 november (78.000 Den Haag) en 11 november (60.000 bij zowel Katwijk, Den Haag als Monster). Vergelijk dat eens met het dagrecord in 2014: een schamele 2900 ex., niet langs de kust maar in het binnenland (Castelreesche Heide NBr op 31 oktober).

Jaarfluctuaties
Opvallende jaarlijkse aantalsverschillen zijn bij de Kramsvogel niet ongebruikelijk, al is het verschil tussen 2013 en 2014 wel groot. Het zal weinig met temperaturen te maken hebben, want beide najaren waren bijzonder zacht, tot in het zuiden van Zweden aan toe. Belangrijker zullen weersomstandigheden boven de Noordzee zijn (waardoor forse trekgolven onze kust wel of niet aandoen) en de voedselsituatie in het noorden. Ook bij de Punt-Transect-Tellingen die eind december worden uitgevoerd, en die inmiddels zo'n 35 jaar omspannen, schommelen de vastgestelde aantallen Kramsvogels per winter enorm.

Late aankomst niet uitgesloten
Het is mogelijk nog niet gedaan met de Kramsvogels. Het wordt spannend om te zien wat er gebeurt wanneer de koude in noordelijke landen terrein wint. Uit het verleden zijn massale verplaatsingen bekend onder invloed van zware sneeuwval of strenge koude. Dan kunnen ze er toch zomaar in ons land zijn, de groepen Kramsvogels.