Ransuilen in de belangstelling in Friesland en elders

Het jaar 2014 zullen we ons onder andere heugen vanwege de vele veld- en bosmuizen in sommige delen van het land. Muizenetende vogels hadden het goed.

Het leverde onverwachte broedgevallen op van Velduilen, een hoog broedsucces bij verschillende roofvogels en uilen en graslanden met concentraties Grote Zilverreigers en Blauwe Reigers. Hoe zal het gaan nu de winter nadert? Zullen er bijvoorbeeld ook meer Ransuilen op de gemeenschappelijke slaapplaatsen verschijnen?

Roestplaatsen in Friesland
Liefhebbers kijken er al naar uit. Zo kregen we uit Friesland dit sfeervolle plaatje met begeleidende tekst. " In een nieuwbouwwijk zitten in een vijftien jaar oude lindeboom vier roestende ransuilen. Het is een zoekplaatje, maar wie goed kijkt ziet er uiteindelijk drie van de vier. Ze zitten er al weer een paar weken en vliegen iedere avond rond schemertijd uit om zich goed te doen aan de overvloedige muizen in een weilandje op 100 m van de boom. Daarna zetten de rest van de nacht slapend voort en de hele dag erna ook. Het is in Friesland een goed uilenjaar."
Lees hier over het systematische onderzoek aan slaapplaatsen van Ransuilen in Friesland, een project op initatief van Harry Wijnandts.

Ransuilenmanden
Ook elders krijgen Ransuilen aandacht. Bekijk bijvoorbeeld dit filmpje van een proefproject over Ransuilen, en het ophangen van ransuilenmanden. In Servië en België zijn hier goede resultaten mee bekend. De toekomst moet uitwijzen of dat hier ook gaat gebeuren.