De geschiedenis van de Grauwe Gans als Nederlandse broedvogel in de 20e eeuw

Aan het begin van de 20e eeuw was de Grauwe Gans als broedvogel in Nederland zeer schaars en enkele decennia later was ze nagenoeg uitgestorven.

Vanaf de jaren zestig echter trad een spectaculair herstel op, deels geholpen door verschillende herintroductieprojecten. In deze bijdrage wordt ingegaan op de groei en uitbreiding van de broedpopulatie in de afgelopen eeuw. Op grond hiervan wordt geconcludeerd dat de soort in de 20e eeuw nimmer is uitgestorven. Onder het motto de aanhouder wint hebben de laatste Friezen, via Flevoland, de weg naar Holland gevonden.

Document: 

Limosa_86-1-2013_1-11_Lensink.pdf

Auteurs: 

Lensink R., van den Bergh L.M.J. & Voslamber B.

Jaar van uitgave: 

2013

Uitgever: 

NOU

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Limosa

Jaargang bron: 

86

Nummer: 

1

Publicatietaal: 

Nederlands