Overwinterende Blauwe Kiekendieven in het Limburgse heuvelland:

vormen hamsterreservaten een ecologische val?

De percelen met overstaand graan en ander akkerbouwgewassen in de Limburgse hamsterreservaten herbergen naast veel zaadetende akkervogels ook grote aantallen muizen, en zijn daarmee gewild als jaaggebied voor allerlei roofvogels.

Na de inrichting van deze reservaten zijn overwinterende Blauwe Kiekendieven hier een stuk talrijker geworden. Het zenderen en volgen van een aantal van deze vogels leverde interessante informatie op over hun terreingebruik en slaapgedrag, maar leidde ook tot een kanttekening bij de aantrekkelijkheid van hamsterreservaten voor kiekendieven.

Document: 

Limosa_86-3-2013_169-179_Deboer_et al.pdf

Auteurs: 

de Boer P., Voskamp P. & van Rijn S.

Jaar van uitgave: 

2013

Uitgever: 

NOU

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Limosa

Jaargang bron: 

86

Nummer: 

3

Publicatietaal: 

Nederlands