Ecologische monitoring Nachtzwaluw in Noord-Brabant in 2008-2010

In 2008-2010 zijn een drie jaar durende veldstudie en bureau studie uitgevoerd naar verschillende aspecten van de (populatie)ecologie van de Nachtzwaluw. Deze studies waren vooral gericht op Noord-Brabant, waar een belangrijk deel van de Nederlandse broedpopulatie van deze soort voorkomt.

In de voorliggende rapportage zijn de resultaten uitgewerkt met het doel om de factoren die de populatiedynamiek van de soort beïnvloeden te begrijpen. Een belangrijk onderdeel hiervan is de impact van terreinbeheer op de soort.

Dit Nachtzwaluwonderzoek werd gefinancierd door de Provincie Noord-Brabant. Het werd uitgevoerd door Sovon, Stichting Bargerveen, De Vlinderstichting met de hulp van vrijwilligers van lokale vogelwerkgroepen en studenten.

Document: 

Rap_2012-43_Ecol_mon_Nachtzwaluw-NBrLR.pdf

Rapportnummer: 

2012/43

Auteurs: 

van Kleunen A., Sierdsema H., Nijssen M., Huigens T. & Wouters P.

Jaar van uitgave: 

2012

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands