Casarca nabij vermoedelijke broedplaats. Foto: Fred Hustings

Opletten op (geringde) Casarca's

Het is een spannende tijd voor wie interesse heeft in de fraaie Casarca. Want momenteel kun je vaststellen waar ze broeden. Let daarbij speciaal op vogels met gele kleurringen!

Als broedvogel is de Casarca misschien toch wat minder zeldzaam dan we dachten. De voorlopige resultaten van de nieuwe Vogelatlas suggereren dat de schatting van 5-10 paren die we aanhouden wel te laag is. De eerste resultaten van ringonderzoek door Werkgroep Casarca laten zien dat de bij ons opduikende vogels soms flinke omzwervingen maken.

Broedvogels vaststellen

Casarca's broeden in grote holen (zowel in bomen als in de grond), in nestkasten en tussen dichte vegetatie. Het is niet zo eenvoudig om broedgevallen vast te stellen. Broedvogels zijn vaak schuw of in ieder geval zeer alert en gedragen zich heimelijk op de broedplaats. Waarnemingen van een paartje in broedbiotoop kunnen een eerste aanwijzing vormen, maar de vogels overbruggen forse afstanden om bijvoorbeeld te foerageren of rusten. Een waakzaam mannetje bij een geschikte broedplek, of een vrouwtje dat 'plotseling' verdwenen is, vormen nieuwe aanwijzingen. Fel alarmerende paren wijzen op een broedsel. Jongen worden door beide ouders naar een geschikt opgroeigebied geleid.

Omzwervingen

Vorig jaar zijn de nodige Casarca's van halsbanden voorzien door de Werkgroep Casarca. Het ging zowel om ruiende vogels op het Eemmeer als grote jongen uit een broedsel in Noord-Limburg. Enkele vogels kregen pootringen.
De eerste resultaten tonen een boeiend patroon. Zo maakten de jonge Limburgse vogels omzwervingen door Nederland en het aangrenzende deel van Duitsland. De meeste keerden in de loop van de winter weer richting geboorteplek - in heel ruime zin dan. Een enkeling verdween echter richting Noord- of juist Zuidoost-Duitsland.
Van de als ruier gevangen vogels kwamen veel meldingen uit Duitsland, vooral van de Niederrhein. Een deel van de vogels ging echter (net als een van de jongen) direct of via de Niederrhein naar Zwitserland.

Eerste groepjes gevormd

Inmiddels beginnen zich groepjes te vormen op bekende plaatsen als het Eemmer en de Vreugderijkerwaard. Het wijst erop dat sommige vogels alweer richting ruigebied vertrekken. Daarbij kunnen ze overal in Nederland opduiken, zo blijkt ook uit meldingen op waarneming.nl. Let bij iedere Casarca op of deze kleurringen draagt (niet altijd gemakkelijk zichtbaar). En geef aflezingen uiteraard door op geese.org.