Morinelplevieren over de Groninger Noordkaap, met Breskens een van de beste trektelposten om deze soort te zien (22 april 2011). Foto: Guido Meeuwissen (Trektellen.nl)

Begin mei, tijd voor Morinelplevieren

Bijna niet meer voor te stellen: een halve eeuw geleden nestelden er Morinelplevieren in Nederland, in Flevoland. Een vogel van schaarsbegroeide bergen, broedend vier meter beneden de zeespiegel tussen de suikerbieten of aardappelen!

Dat was echter een kortstondige aangelegenheid (1961-69). Daarvoor en daarna was de Morinelplevier uitsluitend doortrekker in klein aantal.

Begin mei goede tijd
Morinelplevieren die in Noord-Afrika overwinterden trekken in deze tijd van het jaar door op weg naar de Noord-Europese broedgebieden. Hoewel er dit jaar aardig wat aprilwaarnemingen zijn, wordt de meerderheid in ons land toch in de eerste drie weken van mei gezien. Vogelaars in de noordwestelijke helft van het land hebben de beste kansen, zo blijkt zowel uit losse waarnemingen (bron: Waarneming.nl) als systematische trektellingen (bron: Trektellen.nl).

Onopvallende trekker
De Morinelplevier is aan de grond geen lastige soort om te herkennen. Het probleem zit hem vooral in het ontdekken van de vogels, die op allerlei karig begroeide terreinen kunnen zitten, van schrale heide of graslanden tot akkers met ontluikende gewassen. In grootschalige landbouwgebieden is zorgvuldig scannen van akkers soms lonend, maar wel arbeidsintensief. Een gelukkige bijkomstigheid is dat Morinelplevieren een voorkeur lijken te hebben voor bepaalde terreinen die ze soms jaarlijks bezoeken.
Overtrekkende vogels verraden zich door onopvallende maar kenmerkende geluiden, waaronder een rollertje.

Afnemend in voorjaar?
In een artikel in Sovon-Nieuws werden recente en oudere waarnemingen vergeleken. De conclusie was dat de aantallen in het voorjaar leken af te nemen. Groepen van 40 tot soms meer dan 100 Morinelplevieren zijn al tijdenlang niet meer gesignaleerd. Maar wie weet...de aantallen op Texel zijn dit voorjaar al opgelopen tot boven de 30, en de komende weken kan dat misschien nog oplopen.