IJseend en Grauwe Gors nieuw in het BSP: wat weten we en wat nog niet

Sinds de start van het Bijzonder Soorten Project niet-broedvogels (BSP) is de soortenlijst geleidelijk gegroeid.Op 1 januari 1989 stonden 56 soorten op de lijst, op dit moment zijn dat er exact 100 (exclusief Ooievaar en Grote Kruisbek waarvan we alleen waarnemingen uit resp. 1989-2003 en 1993-2001 verzamelen). Op 1 januari 2007 zijn maar liefst vijf nieuwe soorten aan de lijst toegevoegd. Van twee nieuwe soorten laten we hieronder zien dat het samenvoegen van verschillende databases al een redelijke indruk geeft van het voorkomen, maar dat nog lang niet alles bekend is.

Document: 

IJseend_Grauwe Gors_SN 01_07.pdf

Auteurs: 

Arjan Boele & Erik van Winden

Jaar van uitgave: 

2007

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Sovon-Nieuws

Jaargang bron: 

2007

Nummer: 

1

Publicatietaal: 

Nederlands