Steltkluut: zomergast uit het droge zuiden

De Steltkluut is een opvallende en fraaie vogel. Het zwart-witte verenkleed, de lange dunne snavel en de extreem lange rode poten maken determinatie eenvoudig. In Europa broeden ongeveer 20.000 paar Steltkluten, vooral in Spanje (15.000), Portugal (1200 paren) en Frankrijk (1500, langs Middellandse Zee en zuidelijke Atlantische kust). De aantallen in deze landen fluctueren, terwijl de Italiaanse populatie (c. 1300 paren) in de jaren tachtig groeide. Het broedgebied in Zuid-Europa schuift langzaam in noordelijke richting op, wellicht als gevolg van het opwarmende klimaat. Zuid-Europese broedvogels en hun nakomelingen overwinteren vooral in Senegal en aangrenzende delen van de Sahel, waarbij jonge vogels gemiddeld zuidelijker verblijven dan adulten. Een deel van de populatie overwintert in Marokko en langs de zuidelijke kusten van het Iberisch Schiereiland (c. 1000 in Portugal en minimaal 2200 in Spanje).

Document: 

Steltkluut_Sovon Nieuws_02-07.pdf

Auteurs: 

Arjan Boele & Erik van Winden

Jaar van uitgave: 

2007

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Sovon-Nieuws

Jaargang bron: 

2007

Nummer: 

2

Publicatietaal: 

Nederlands