Op één na grootste influx Witbuikrotganzen in 2009/10

De winterse koude bracht in de afgelopen winter tenminste 500 Witbuikrotganzen naar Nederland. Normaliter valt ons land buiten het reguliere winterareaal van de Witbuikrotganzen die op Spitsbergen en in Noordoost-Groenland broeden en de winter doorbrengen in Denemarken en Groot-Brittannië. Alleen bij vorst en sneeuw hebben de vogels wel eens de neiging zuidelijker af te zakken. Dat gebeurde onder andere in de koude winters halverwege de jaren tachtig (100-200 vogels), in 1995/96 (800), 1996/97 (345) en voor het laatst in 2002/03 (c. 300). De influx in de afgelopen winter was dus de op één na grootste ooit.

Document: 

Witbuikrotgans_Sovon Nieuws 01-10.pdf

Auteurs: 

Kees Koffijberg

Jaar van uitgave: 

2010

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Sovon-Nieuws

Jaargang bron: 

2010

Nummer: 

1

Soortgroep: 

Ganzen

Publicatietaal: 

Nederlands