Witoogeenden: het hele jaar in ons land, maar wel erg zeldzaam

De Witoogeend is de zeldzaamste duikeend van Europa en het is een hele opgave om er in ons land één te ontdekken. De soort komt bij ons het hele jaar voor maar is lastig te herkennen en bovendien erg zeldzaam. In dit artikel worden aantalsontwikkeling, seizoenspatroon en verspreiding besproken en wordt een indicatie gegeven van het minimale aandeel vogels  dat oorspronkelijk uit gevangenschap afkomstig is. De data stammen uit het Bijzondere Soorten Project-niet broedvogels (BSP, 1989-2011), de landelijke watervogeltellingen (1948-2011), Atlas van de Nederlandse Vogels (1978-83) en Waarneming.nl (2005-11, aanvullingen terug tot 1917). In totaal bevat de gecombineerde database 5094 waarnemingen. Daarnaast is ook de broedvogeldatabase gebruikt.

Document: 

Witoogeend_SN 11-02.pdf

Auteurs: 

Arjan Boele & Erik van Winden

Jaar van uitgave: 

2011

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Sovon-Nieuws

Jaargang bron: 

2011

Nummer: 

2

Publicatietaal: 

Nederlands