Winterse Geelgorzen en akkers

Luuk Tinbergen noemde in zijn uit 1943 stammende Vogels in hun domein de Geelgors als één van de weinige typische akkervogels. Vermoedelijk kwam de soort overigens, net als nu, ook wel voor op droge heidevelen. In de door Sovon gemaakte Atlas van de Nederlandse Vogels uit 1987 is mooi te zien dat de verspreiding zich het hele jaar beperkt tot de hogere zandgronden, met alleen tijdens de nauwelijks merkbare trek (Geelgorzen zijn meest standvogels) wat waarnemingen op de klei. Akkervogel en standvogel, hoe gaat het met de Geelgors?

Document: 

Geelgors_Sovon-Nieuws_2013-04.pdf

Auteurs: 

Willem van Manen

Jaar van uitgave: 

2013

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Sovon-Nieuws

Jaargang bron: 

2013

Nummer: 

4

Soortgroep: 

Wintervogels

Publicatietaal: 

Nederlands