Drinkende Grote Kruisbekken. Foto: Harvey van Diek

Grote Kruisbek als broedvogel op de Veluwe in 2014?

Afgelopen najaar kwam er een flinke invasie van Grote Kruisbekken op gang. Vanaf eind oktober worden ze verspreid over de Veluwse bossen waargenomen. Na de eerdere invasies van 1982/83 en 1990/91 zijn er broedverdachte vogels en zelfs pas uitgevlogen jongen waargenomen op De Veluwe. De verwachting is dat er dit voorjaar opnieuw vogels zullen gaan broeden. Het eerste territorium is al vastgesteld!

Door Martin Jansen (DC Veluwe) & Pim Leemreise (DC Achterhoek).

Geschikte broedlocaties

Momenteel zitten er verspreid over de naaldbossen groepjes en losse paren. De vogels hebben een voorkeur voor oud dennenbos (Grove- of Zwarte den) met vruchtdragende percelen. Geschikt biotoop is op de Veluwe in ruime mate voorhanden, de vogels kunnen dus overal opduiken. Zelfs in februari zijn er nog nieuwe locaties gevonden waar mogelijk al enige tijd Grote Kruisbekken aanwezig waren. Wellicht zitten er elders in Gelderland ('t Groote Veld of Bergherbosch) ook nog Grote Kruisbekken?

Inventarisatierichtlijnen

Zingende mannen, paren in geschikt biotoop en nestindicatieve waarnemingen  zijn waardevolle aanwijzingen. Voor een geldig territorium zijn tussen 1 januari en 15 mei twee waarnemingen van een zingende man of een paartje nodig. In het geval van nestindicerende waarnemingen (slepen met nestmateriaal, voedseltransport of alarmerende vogel) is een enkele waarneming voldoende. Zie voor meer details de telrichtlijnen op de Sovon website. Zie ook het artikel over kruisbekken met inventarisatietips van Joost van Bruggen.
Omdat het een zeer zeldzame broedvogel betreft, wordt een goede documentatie per geval verlangt. Probeer daarom een foto van de vogels te maken of neem het geluid op.

Geef je waarneming door

Als je de komende tijd Grote Kruisbekken waarneemt is het waardevol om bijzonderheden omtrent het gedrag vast te leggen. Het wordt zeer op prijs gesteld als de waarneming doorgegeven wordt aan Sovon. Dat kan via de Sovon website (losse meldingen Z-soorten) of rechtstreeks aan de DC Veluwe of DC Achterhoek.

Contact

Martin Jansen, lsb.veluwe@sovon.nl
Pim Leemreise, lsb.achterhoek@sovon.nl