Kruisbek in Oldenzaalseveen, Enschede. Foto: Hans Verhoeven

Let op Kruisbekken! Gaan ze broeden in Twente?

Na de grootste invasie van Kruisbekken in Twente sinds 1970 werden in het najaar van 2013 hier honderden exemplaren van deze soort niet alleen overvliegend, maar ook foeragerend waargenomen. Zelfs werden er Grote Kruisbekken en Witbandkruisbekken gezien, o.a. in het Oldenzaalseveen bij Enschede. Broedgedrag is ook al gezien.

Door Ben Hulsebos, Districtscoördinator Sovon-Twente

Nestbouw

De afgelopen weken zijn in Twente zingende Kruisbekken gemeld. Op de Duivelshof in Losser is zelfs al nestbouw geconstateerd. Vandaar dat ik alle tellers er op wil attenderen dat het nu de tijd is om achter de Kruisbekken aan te gaan. De criteria voor een geldig territorium zijn 2 waarnemingen binnen de datumgrenzen (1 januari-15 mei) van minimaal een paartje, zingende mannetjes of transport van nestmateriaal. De beide waarnemingen moeten op zijn minst 10 dagen uit elkaar liggen. Zie ook het artikel over kruisbekken met inventarisatietips van Joost van Bruggen.

Waar zitten ze?

Kruisbekken zijn in Twente onder amdere gesignaleerd in het Haagse Bos en Oldenzaalseveen bij Enschede, de Duivelshof, de Snippert en Lutterzand in Losser, Twickel bij Delden, het Hulsbeek bij Oldenzaal, het Lankheet bij Haaksbergen, Singraven bij Denekamp, op de Lonnekerberg, bij het Lonnekermeer en direct ten noorden van vliegveld Twente. De Kruisbekken zitten meestal in bossen met veel naaldhout. Ook voor de atlastellers is er nu de mogelijkheid om de Kruisbekken niet alleen als wintervogel, maar ook als broedvogel aan het atlasblok toe te voegen.

Ook Grote Kruisbekken?

Om het nog leuker te maken bij het inventariseren van Kruisbekken is er ook nog een kans om Grote Kruisbekken aan te treffen. Hier geldt wel dat er voor de ‘bewijsvoering’ documentatie meegestuurd moet worden. Temeer omdat het hier gaat om een soort die, langjarig gemiddeld, erg zeldzaam is. Enkel afgaan op een dieper roepje van een ogenschijnlijk grotere Kruisbek is niet voldoende. Foto’s of een geluidsopname moeten in principe afdoende zijn. Tip: met een moderne telefoon kunnen prima geluidsopnames gemaakt worden.
Het is dus nu of nooit, want de praktijk leert dat er na een invasiejaar zoals in 2013 er de meeste kans is op achterblijvers die een broedpoging gaan doen. Volgend jaar zijn ze wellicht al weer onvindbaar.

Contact

Ben Hulsebos. lsb.twente@sovon.nl