Grote Kruisbek. Foto: Peter Hoppenbrouwres

Grote Kruisbek, Utrechtse broedvogel in 2014 of niet?

Afgelopen zomer kwam er een flinke invasie van Kruisbekken op gang. In het kielzog kwamen er zelfs Grote Kruisbekken mee, ook in onze provincie. In de winter van 2013-2014 zijn er met name op de Utrechtse Heuvelrug Grote Kruisbekken waargenomen. Zouden ze ook gaan broeden?

Door Wilco Stoopendaal, DC Utrecht

Geschikte broedlocaties

De eerste meldingen stammen uit begin oktober, over de telpost Kwintelooyen. Een paar weken later worden de eesrte ter plaatse Grote Kruisbekken gemeld in de omgeving van Zeist, later ook van andere locaties. De vraag is nu of ze ook tot broeden komen. De Grote Kruisbek is een vroege broeder. Her en der worden al zingende Kruisbekken gehoord, en met deze tot nu toe milde winter kan het gebeuren dat ook de Grote Kruisbek lentekriebels krijgt en in Nederland tot broeden komt. De Kaapse bossen is zo'n locatie waar ze regelmatig zijn gemeld, en waargeschikt broedbiotoop voorhanden is. Maar ook rond de Treek en Heidestein is geschikt biotoop te vinden.

Geef je waarnemingen door

Indien je een zingende Grote Kruisbek vaststelt, zou ik het zeer op prijs stellen dit t.z.t door te geven aan Sovon. Een en ander uiteraard vergezeld van een goed gedocumenteerd verslag. Tussen 1 februari tot 15 mei zijn twee geldige waarnemingen vereist, zoals een paar in broedbiotoop, territoriumindicerende waarnemingen en nestindicerende waarnemingen. Zie ook de 'Telrichtlijnen van Sovon'  en het artikel over kruisbekken met inventarisatietips van Joost van Bruggen. Tellers die een Atlasblok geclaimd hebben in het Utrechtse Heuvelruggebied zijn er waarschijnlijk al op verdacht dat deze soort tot broeden kan komen.

Contact

Wilco Stoopendaal, lsb.utrecht@sovon.nl