Teller van ganzenslaapplaats. Foto: Peter Eekelder

Hoeveel Taigarietganzen slapen nog in Noord-Brabant?

Tussen 4-21 januari stond voor de tweede maal in het telseizoen van 2013/2014 een telling van ganzen en zwanen op de agenda. Hoeveel Taigarietganzen slapen er nog in de provincie Noord-Brabant?

Door Vincent de Boer, coördinator slaapplaatsen Noord-Brabant

Ganzen in veen, ven en rivierengebied

Tijdens de laatste telling werden in twaalf telgebieden bijna 35.000 ganzen geteld. Net als tijdens de vorige telling sliep de bulk in de Groote Peel (10.000 Kol- en Toendrarietganzen) en de Brabanse Biesbosch (5.200 Grauwe Ganzen en ruim 9.300 Kollen). Een kleine greep uit de andere gebieden met flinke aantallen: 1.320 Toendrarietganzen in het Beuven, 1.165 Brandganzen in Spuitkop, Markiezaat & 2.000 Kolganzen in Rijskampen. Enkele tellers gaven ook aan dat er geen ganzen op hun slaapplaats zaten. Waardevolle informatie voor het Meetnet Slaapplaatsen.

Waar slapen de Taiga’s?

In de vorige nieuwsbrief vroegen wij ons af of er anno 2014 nog Taigarietganzen in Natura2000-gebied De Kampina & Oisterwijkse Vennen slapen. Inmiddels blijkt dat er in dit gebied nauwelijks nog ganzen komen slapen. Het is dus aannemelijk dat ook de Taigarietganzen hun heil elders hebben gezocht. De huidige 'winter' zorgt in ieder geval voor een aanzienlijk lager aantal Taiga’s in het Brabantse dan in de vorige twee winters. Een telling van 850 rietganzen op de Leemkuilen bij Udenhout geeft in ieder geval aan dat dit gebied goede papieren lijkt te hebben om op dit moment als slaapplaats te fungeren.

Volgende telling

De eerstvolgende slaapplaatstelling is van Wulpen op 8 februari 2014 (telperiode 1-15 februari, zie ook onze website), direct gevolgd door Aalscholvers en Grote Zilverreigers op 22 februari (telperiode 15 februari – 1 maart).

Contact

Vincent de Boer, vincent.deboer@sovon.nl