Foto: Ran Schols

Het piepje van de Heggenmus

In de tweede helft van september is het hese piepje ('fietspompje' ) van de Heggenmus bijna dagelijks te horen. Een roep waarmee ook trekkers contact houden.

Nederlandse Heggenmussen trekken waarschijnlijk niet weg. Scandinavische en Noord-Duitse vogels doen dat wel en passeren ons land.

Trek van Heggenmussen is onopvallend, maar voor het geoefende oog onmiskenbaar. Trekkers vliegen vaak hoog maar aarzelend, met veel zijwaartse bewegingen en zelden lange tijd rechtlijnig. Met het drukke gefladder dat erbij hoort, maakt het de indruk van een matige vlieger. En dat is ook zo, want Heggenmussen behoren niet bepaald tot de soepel vliegende lange-afstandtrekkers. Verder dan Zuid-Frankrijk komen ook trekkers niet.

De meeste trek is waarneembaar aan de kust (bij stuwing) en in het zuidoosten van het land. Vaak gaat het om enkele vogels of kleine groepjes, incidenteel om enkele tientallen bijeen. De meeste trek vindt plaats eind september en in de eerste helft van oktober. Kijk bijvoorbeeld op deze grafiek van trektellen.nl. Met rustig, liefst wat zonnig weer is het hese piepje volop te horen. Voor wie daarop attent is.