Foto: Harvey van Diek

Weinig gejammer

In deze tijd van het jaar is vaak het gejammer te horen van uitgevlogen jonge Buizerds die om voedsel bedelen. Maar niet dit jaar.

Op ons vorige kantooradres, in de bossen gelegen, werden we er wel eens lichtelijk gestoord van: het permanente gejammer van een uitgevlogen Buizerd met veel honger. Maar dit jaar is het opmerkelijk stil. Slechts op weinig plekken zijn uitgevlogen jongen te horen, en vaak is het maar een enkel jong. Veel paren zijn dit jaar blijkbaar niet tot broeden overgegaan of in een vroeg stadium mislukt. Heeft allemaal van doen met de ongunstige voedselsituatie dit jaar met weinig muizen.

De buizerdstand kan echter wat hebben. Het is onze mees succesvolle roofvogel die tegenwoordig door het hele land broedt en aanzienlijk talrijker is dan de Torenvalk, die lange tijd onze meest algemene roofvogel was. Buizerds worden, als het goed is, oud en kunnen het zich permiteren om eens een broedseizoen over te slaan. Volgend jaar nieuwe kansen.