Foto: Harvey van Diek

Groene Specht en mieren

Het is bekend dat Groene Spechten vrijwel uitsluitend van mieren leven. Wat is daarover bekend?

Er zijn, ook in Nederland, al verschillende studies gedaan naar het foerageergedrag van Groene Spechten. De voedselkeus valt na te gaan door de spechtenkeutels, die meestal op op bij de mierennesten liggen, te analyseren.

Peter Boer heeft een interessante website met veel informatie hierover, gebaseerd op eigen onderzoek in de Hollandse duinen en een kritische beoordeling van eerder onderzoek door anderen. Hoe vinden de spechten de mierennesten, welke soorten eten ze, hoe vinden ze de nesten, wat is de invloed van het winterweer? En ook: passen de Groene Spechten hun riskante foerageergedrag aan wanneer een predator verschijnt, de Havik?

Neem dus een kijkje op deze informatieve website over Groene Spechten en mieren.