Porseleinhoen. Foto: Harvey van Diek

Toch nog spannend in de uiterwaarden van de Grote Rivieren?

Halverwege juni berichtten we er al over, als gevolg van de hoge waterstanden in de Grote Rivieren zouden zich mogelijk allerlei spannende plekjes voor rallen kunnen vormen in de uiterwaarden. Langzaamaan komen er inderdaad meldingen van Porseleinhoentjes en Waterrallen op plekken waar de laatste weken fraaie plasdras situaties zijn ontstaan.

Late vestigingen mogelijk

Sovon-collega Vincent de Boer meldt eind juni langs de Gelderse IJssel tussen Hattem en Zalk maar liefst vier roepende Porseleinhoentjes en een Waterral te hebben gehoord. Ook elders in het Rivierengebied heeft hij roepende Waterrallen gehoord op plekken waar deze soort normaal niet aanwezig is. Het weer was de afgelopen tijd natuurlijk niet altijd even uitnodigend voor een nachtelijke tocht langs de uiterwaarden, maar het kan dus best nog wel lonend zijn een poging te doen. Rallen kunnen zich immers nog zeer laat in het seizoen vestigen. Zoals bijvoorbeeld in 1983, toen de uiterwaarden tot in de derde week van juni nog overstroomd waren. Toen werd het in het hele rivierengebied een erg goed jaar voor Porseleinhoentjes (128 territoria geteld langs de Rijn tussen Ameide-Arnhem en langs de Waal tussen Gorichem-Millingen).

Komende tijd nog een keer op pad

Zeker nu het de komende week beter weer lijkt te gaan worden willen we vogelaars dan ook oproepen alsnog geschikte plekken te gaan bezoeken. Dit geldt natuurlijk ook voor de atlastellers langs de Grote Rivieren (maar ook elders). Wil je een Porseleinhoen of een andere spannende ral in je atlasblok, ga dan de komende tijd nog een paar nachtelijke uurtjes op pad.