Geplukte Appelvink. Foto: Michel Klemann

Stille getuigen

Een vers hoopje zangvogelveren: stille getuigen van een geslaagde sperweraanval.

Plukplaatsen van roofvogels, in dit geval van een Sperwer, vormen voor onderzoekers een belangrijke aanwijzing. Concentraties plukresten van mezen, mussen, vinken, Spreeuwen of lijsters - in combinatie met witte poepstrepen en ruiveren - geven aan dat er op kort afstand een bezet nest zit. In de dichte en vaak wat donkere bossen waar zulke sperwernesten zitten, zijn de sporen op de grond vaak opvallender dan het nest zelf. Voor roofvogelaars is het devies in zulke bossen dan ook: eerst geconcentreerd naar de grond kijken, en daarna pas omhoog.

Plukresten geven natuurlijk ook wat prijs omtrent de vogelbevolking in de omgeving. In dit geval was een volwassen Appelvink de sigaar (de kop met de indrukwekkende blauwige snavel ligt er nog). Een stevige prooi voor een Sperwer.