Foto: Ran Schols

Waterrallen inventariseren

Onder de broedvogels behoren de rallen tot de lastigst te inventariseren soorten. De activiteiten spelen zich merendeels in het duister af en in onoverzichtelijk moerasterrein.

Met (een verstandig en terughoudend) gebruik van geluidsapparatuur zijn de vaak nogal stille vogels aan het roepen te krijgen. Zacht weer met hoge luchtvochtigheid stimuleert de roepactiviteit.
En het helpt als je in ieder geval de betekenis van de verschillende geluiden kent. Zo hoeft de bekende 'biggenroep' niet per se een aanduiding te zijn van een territorium. Andere geluiden zijn een minstens zo goede indicatie. Tips worden gegeven op http://www.sovon.nl/nl/soort/4070 en dan de Telrichtlijnen aanklikken. Jammer genoeg hebben we nog geen geluiden in de aanbieding, maar die zijn met wat zoeken op internet wel te vinden.