Schoonmaken van de oeverzwaluwwand in de Oelemars. Foto: Ben Hulsebos

Oelemars is klaar voor de Oeverzwaluwen

Op zaterdagmorgen 9 maart hebben leden van Vogelwerkgroep de jaarlijkse onderhoudsbeurt aan de oeverzwaluwwand op de Oelemars uitgevoerd. Daarbij werden de nestgangen van vorig jaar met de grondboor uitgeboord en daarna weer volgepropt met nieuw zand. Oelemars is weer klaar voor de Oeverzwaluwen.

Door Ben Hulsebos (DC Twente)

Grootste oeverzwaluwkolonie van Twente
Zodra de Oeverzwaluwen eind maart/begin april op de Oelemars aankomen, beginnen ze onmiddellijk met het uitgraven van een nestgang, die tot 140 cm diep kan zijn. Achterin is een soort nestkamer waar de jongen groot worden. De Oeverzwaluwen kunnen hierin soms twee keer broeden alvorens ze weer naar Afrika terugvliegen. In september verlaten de laatste Oeverzwaluwen de Oelemars. Elk jaar weer herbergt deze oeverzwaluwwand op de Oelemars, die in 2003 geplaatst is in het kader van de LAGA, de grootste oeverzwaluwkolonie van Twente. Het aantal nestgangen schommelt jaarlijks tussen de 72 en 156. Het komen en gaan van de Oeverzwaluwen is prachtig te zien vanuit de vogelkijkhut aan de Grensweg. Vaak komen de oudervogels strootjes verzamelen op de eilandjes voor de hut om er hun nest mee te bekleden.

Vogelrijk gebied
Tijdens de werkochtend zijn ook de panelen in de hut voorzien van nieuw voorlichtingsmateriaal. Naast de bekende platen met afbeeldingen en de namen van de vogels die regelmatig vanuit de hut te zien zijn is ook een lijst van alle waargenomen soorten geplaatst. Dit zijn er inmiddels 238, waaruit blijkt dat de Oelemars een van de beste vogelgebieden in Twente is. Daarnaast is een lijst met alle broedvogelsoorten opgenomen. Rondom de Oelemars broeden jaarlijks zo’n 82 vogelsoorten. Door de variatie in biotopen is dit een voor Twentse begrippen hoog aantal. De natuurfotografen van Vogelwerkgroep Losser hebben in de panelen een unieke fototentoonstelling ingericht van hun beste foto’s die op de Oelemars zijn genomen.

Activiteiten van de Vogelwerkgroep Losser
Alle activiteiten van Vogelwerkgroep Losser zijn te bekijken op hun website, met o.a. de dagelijkse waarnemingen, de laatste nieuwsberichten uit de Losserse vogelwereld, filmpjes van de nationaal bekende Roerdomp, de jaarverslagen en de links naar de fotoalbums van hun natuurfotografen.