Vogelatlas

Van 2012 t/m 2015 zijn alle Nederlandse atlasblokken op winter- en broedvogels geteld. In 2016 zijn de laatste blokken onderzocht door een selecte groep vogeltellers. De komende tijd volgen de controles en analyses. Tijdens de Landelijke Dag van 2018 hopen we het eindresultaat ('het boek') te presenteren. De vele honderden tellers worden heel hartelijk bedankt voor hun waardevolle bijdragen. 

Ga na naar www.vogelatlas.nl voor meer informatie.

Steun de Vogelatlas

De Vogelatlas is cruciaal voor de bescherming van onze vogels en het ontwikkelen van goed natuurbeleid. Het veldwerk heeft een schat aan gegevens opgeleverd, die we nu om moeten zetten in daadwerkelijk kennis. 

Het doel van de Vogelatlas is dat de kennis over vogels ook echt gebruikt wordt voor actuele vraagstukken en maatschappelijke thema’s zoals klimaatverandering, natuurbeheer, landbouw en natuurbescherming. 

Financiële bijdragen zijn essentieel om de telresultaten om te zetten in daadwerkelijke kennis en deze beschikbaar te maken voor iedereen, via website, kaarten en boek.

Steun het beschikbaar maken van belangrijke vogelkennis met een gift.

Meedoen

Tot 1 september 2012 konden tellers die voor de vorige atlas geteld hebben met voorrang hun 'eigen' atlasblok claimen. Na die datum werden de overgebleven atlasblokken voor iedereen vrijgegeven.
Claim een atlasblok »