Winteropvang voor akkervogels in Zeeland

Het gaat slecht met akkervogels in Nederland. Om de achteruitgang van akkersoorten te stoppen worden tijdens het broedseizoen maatregelen getroffen. Er is echter relatief weinig bekend over maatregelen die
leiden tot een verbeterd voedselaanbod op akkers in de winter. Om te beoordelen of verschillende opvangmaatregelen van invloed zijn op de dichtheid van vogels in de winter zijn op een groot aantal bedrijven in Zeeuws-Vlaanderen in 2008-2011 experimenten met verschillende gewassen en gewasranden uitgevoerd.

Document: 

Winteropvang voor akkervogels in Zeeland_rap2011_22.pdf

Rapportnummer: 

SOVON-onderzoeksrapport 2011/22

Auteurs: 

Roodbergen M., Teunissen, W. & Liefting M.

Jaar van uitgave: 

2011

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands