Het effect van bodemdaling op het aantal Scholeksters dat kan overwinteren in de Waddenzee

In dit rapport wordt verslag gedaan van exploratieve berekeningen met het model WEBTICS aan het effect van bodemdaling op het aantal Scholeksters dat in een komberginsgebied kan overwinteren.

Document: 

Het effect van bodemdaling op het aantal scholeksters dat kan overwinteren in de Waddenzee_rap2011_05.pdf

Rapportnummer: 

SOVON-onderzoeksrapport 2011/05

Auteurs: 

Rappoldt C. & Ens B.J.

Jaar van uitgave: 

2011

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands