Telrichtlijnen

Hoe en wanneer ga je tellen? Wat is de beste methode, en hoe kies je jouw telroute? Sovon hecht grote waarde aan duidelijk omschreven telmethoden. Wanneer alle tellers volgens dezelfde methode te werk gaan, zijn hun telresultaten onderling en tevens van jaar op jaar goed vergelijkbaar. Daarom is er voor ieder telproject een aparte handleiding. Je vindt de handleiding op de betreffende projectpagina. 

Richtlijnen per soort

De handleidingen gaan vooral in op de algemene aspecten van het tellen. Daarnaast zijn er voor veel soorten specifieke richtlijnen, zoals hoe je bepaald gedrag moet interpreteren en welke waarnemingen een voor een zeker territorium zorgen. Het gaat om broedvogels en een aantal watervogels. De richtlijnen staan bij iedere vogelsoort vermeld. Ga naar de Informatie per soort, vul de soortnaam in en kies voor het tabblad Telrichtlijnen.