Risicoanalyse van geïntroduceerde ganzensoorten in Nederland

In dit rapport wordt een risicoanalyse uitgevoerd voor een aantal ganzensoorten in Nederland in opdracht van het Team Invasieve Exoten, onderdeel van de nieuwe Voedsel- en Waren Autoriteit van het Ministerie van ELI. De risicoanalyse heeft betrekking op de soorten Grote Canadese Gans, Kolgans, Indische Gans, gedomesticeerde Zwaangans, Sneeuwgans, Toendrarietgans, Dwerggans, Keizergans, Kleine Rietgans, Magelhaengans en Ross’ Gans.

Document: 

Risicoanalyse van geintroduceerde ganzensoorten in Nederland_rap2010_06.pdf

Rapportnummer: 

SOVON-informatierapport 2010/06

Auteurs: 

Lemaire A.

Jaar van uitgave: 

2010

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands