Auditverslag inzake een tweetal passende beoordelingen van de mosselzaadvisserij

Deze audit is opgesteld in opdracht van Vogelbescherming Nederland en de Waddenvereniging en heeft tot doel om na te gaan of de passende beoordelingen voldoen aan de daaraan te stellen eisen.

Document: 

Auditverslag inzake een tweetal passende beoordelingen van mosselzaadvisserij_rap2007_12.pdf

Rapportnummer: 

Sovon-informatierapport 2007/08

Auteurs: 

Ens, B.J., Herman, P., van Leeuwe, M.A., Piersma, T., Veltman, J.

Jaar van uitgave: 

2007

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands