Zomerganzen in Zeeuws-Vlaanderen in 2011

Gezien de huidige belangstelling en problematiek rond overzomerende ganzen in Nederland is het belangrijk een goed beeld te hebben van de actuele verspreiding van gedurende het zomerhalfjaar pleisterende ganzen. In juli 2011 is daarom voor de vijfde maal sinds 2006 in opdracht van de provincie Zeeland een gebiedsdekkende telling van zomerganzen in Zeeuws-Vlaanderen uitgevoerd.

Document: 

Zomerganzen in Zeeuws-Vlaanderen in 2011_rap2011_18.pdf

Rapportnummer: 

SOVON-inventarisatierapport 2011/18

Auteurs: 

de Boer V.

Jaar van uitgave: 

2011

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands