Raven, inspirerend en bijzonder

Raven, inspirerend en bijzonder in de expositieruimte van Guus Kruis, Beaufortlaan 1, Soestduinen.

De expositie maakt deel uit van het Herstartfestival Soest. Er zijn schilderijen te zien van Guus Kruis en er is veel achtergrondinformatie over de Raven, samengesteld door de Ravenwerkgroep Nederland.

 

'In 2020 kwam ik in Soestduinen te wonen. Na enkele weken zag ik enkele raven vliegen en hoorde ik het voor hen zo kenmerkende geluid.

Ik raakte gefascineerd door deze prachtige vogels. Ik ben over de raven gaan lezen en heb het afgelopen jaar geprobeerd vast te leggen hoe mooi, slim en ook verschillend ze zijn.'

  • Guus Kruis

 

In samenwerking met de schilderes Guus Kruis uit Soest heeft de Ravenwerkgroep een expositie ingericht ‘Raven, inspirerend en bijzonder’. Zij heeft de Raaf op verschillende manieren op doek gebracht, de Ravenwerkgroep geeft info over de Raaf en de werkzaamheden van de werkgroep.

De start van de expositie valt samen met het Hertstartfestival in Soest, 25 en 26 september 2021. De ravenexpositie zal doorlopen tot 1 januari 2022.

De Raaf was halverwege de vorige eeuw uitgestorven in Nederland en is daarna geherintroduceerd. Na een voorzichtige groei, kreeg deze fantastische vogel weer enigszins vaste poot aan de grond in Nederland. Maar…..het is een kwetsbare populatie en de Raaf is dan ook nog steeds een beschermde Rode Lijstsoort. Reden genoeg om de Ravenwerkgroep Nederland op te richten in 2008, met als basis de Utrechtse Heuvelrug. De werkgroep doet onderzoek naar het vóórkomen, verspreiding, gedrag en ecologie van deze fantastische vogel in Nederland. Bevindingen, voortgang en resultaten van deze werkzaamheden worden gedeeld met terreineigenaren/-beheerders en het publiek. Dit doen we door het geven van lezingen, er over te schrijven en via de media te verspreiden.