Uitgelicht: de Gele Kwikstaart

In de trendberekeningen worden bij 44 vogelsoorten van het boerenland de gegevens van MAS gebruikt. Eén van de vogelsoorten waarvoor MAS een groot deel van de gegevens levert is de Gele Kwikstaart, inmiddels een akkervogel bij uitstek die altijd weer wat kleur toevoegt aan het boerenland.

De meeste Gele Kwikstaarten moeten nog in ons land arriveren, maar in de loop van de eerste telperiode kunnen ze zeker al verschijnen. De trend van de Gele Kwikstaart in Nederland laat een wat wisselend beeld zien per provincie, maar in de provincies die het belangrijkst zijn voor de Gele Kwikstaart neemt de soort de laatste 12 jaar licht in aantal toe (Friesland) of blijft de populatie stabiel (onder andere Groningen, Drenthe, Zeeland). Over het hele land neemt de soort de laatste 12 jaar licht in aantal toe (Figuur 2).

Figuur 2. Trends van de Gele Kwikstaart in heel Nederland (linksboven) en in drie provincies waarin deze soort veel voorkomt. ©NEM (Sovon, RWS, CBS, provincies). Gegevens van BMP en MAS zijn hierin gecombineerd.

Door veranderingen in het boerenland nemen veel soorten in aantal af, terwijl sommige andere soorten verschuivingen in hun habitatvoorkeur laten zien. De Gele Kwikstaart is een goed voorbeeld van dit laatste: de meeste Gele Kwikstaarten broedden in het verleden op grasland, maar nu de Nederlandse graslanden steeds intensiever beheerd worden, zijn de meeste Gele Kwikstaarten op akkers te vinden. Hier profiteren ze o.a. van natuurlijk ingerichte akkerranden. Om dit soort ontwikkelingen in de gaten te blijven houden is goede monitoring nodig, dus blijf vooral MASsen om hieraan bij te dragen!