De Smient in Noord-Holland

Het Watervogeltelseizoen is voor veel tellers bijna ten einde. Een mooie gelegenheid om de gegevens eens even door te nemen die je in je telgebied hebt verzameld.

Het Noord-Hollandse tijdschrift Tussen Dijk en Duin heeft gegevens over de Smient in Noord-Holland op een rij gezet en heeft een speciale themanummer over de Smient uitgebracht met prachtige artikelen.

Voor de Smient, die de polders in de winterperiode kleur geeft, heeft Nederland een Internationale verantwoordelijkheid. In belangrijke smientengebieden tellen vrijwilligers jaar in jaar uit het aantal overwinteraars. Soms al meer dan veertig jaar.

Het themanummer Smient, geeft een mooi beeld over de aantallen en voorkeuren van de Smient in Noord-Holland. Er wordt een inkijkje gegeven in de groepsdynamiek bij Smienten en wordt kleurring onderzoek beschreven in een van de vele artikelen.

Als je ook graag wilt lezen over hoe het met de Smient vergaat in Noord-Holland kun je dit themanummer gratis aanvragen.