MUS-teller in actie | Foto: Peter Eekelder

De vijf algemeenste soorten in MUS

Binnenkort op 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen en naar die uitslag is het, ondanks de peilingen, nog gissen. De top vijf meest getelde soorten van Meetnet Urbane Soorten is bijna elk jaar identiek, alleen de volgorde verandert wel eens. Hoe verging het die vijf in 2020?

Top vijf

Vorig jaar bestond de bovenste vijf in aflopende volgorde uit Kauw(3), Houtduif(2), Gierzwaluw(5), Merel(1) en Huismus(4) en de rangschikking in aantal routes geteld tussen ( ). De top vijf is 42% van het totaal van 467.750 doorgegeven vogels (176 soorten). Voor de top vijf soorten geldt dat 2020 een beter jaar was dan 2019, hoewel dat bij de Merel miniem was. Van 71 soorten is de trend beschikbaar over 2007-20. Een vergelijking van 2020 met 2019 (vanaf 10% verandering meer of minder) leert dat er 8 soorten een minder jaar hadden en maar liefst 29 een goed jaar. De overige waren stabiel of zaten binnen de 10% marge. De omstandigheden voor en in 2020 waren blijkbaar gunstig waren voor veel soorten.

 

Figuur 1. Aantalsontwikkeling (index) van de top 5, met de trend.

 

Aantalsontwikkeling

De vijf algemeenste soorten zullen dan ook wel succesvol zijn over een langere periode, maar die vlieger gaat niet op (figuur 1). Eentje laat een lichte toename zien en vier een lichte afname. De Kauw broedt in dorpen en steden in losse clusters. Vaak is dat in oude en naoorlogse wijken waar nog schoorstenen aanwezig zijn waar in gebroed wordt.  Vanaf 2007 is er een lichte toename maar in de recente jaren neigt het naar stabiel. De Houtduif heeft een afname vanaf de start maar in de recente jaren is er enig herstel. De Gierzwaluw heeft een meer grillig verloop maar over de hele periode is er een lichte afname. In het binnenkort te verschijnen Broedvogelrapport 2019 staat een uitgebreide tekst over de ‘vliegende sikkel’. De Merel staat al langer in de belangstelling omdat de aantallen vanaf 2007 geleidelijk afnemen. Door Usutu is de afname versterkt vanaf 2017. In 2020 lijkt die afname gestopt. De enige Rode Lijst-soort in de top vijf is de Huismus. Al jaren in een gestage afname maar in de recente twee jaar lijkt er enig herstel. De winter kreeg door sneeuw en vorst een venijnig staartje en spannend is welk effect dat heeft gehad op de aantallen van veel standvogels.

Doe ook mee in 2021

Hoe de uitslag er dit voorjaar uitziet is nog onzeker. Van 14 jaar MUS is er van 71 soorten een trend en is er bij 34 soorten een afname en bij slechts 23 een toename vastgesteld. Met MUS beginnen we op 1 april aan het 15e jaar. Elk jaar erbij geeft de trend meer gewicht van veel vogels in dorp en stad. De verkiezingen zijn belangrijk maar deelname aan MUS ook voor de trend en verspreiding van vogels van urbaan gebied. Op de claimpagina kun je zien welke postcodegebieden geteld worden en welke nog op een teller wachten, wellicht zit daarbij jouw wijk.