Massale afname insecten: ook onderzoek in Nederland nodig

18 oktober 2017

Verontrustende resultaten Duitsland. Harde cijfers in ons land ontbreken.

»

Bodemdaling Ameland effect op vogels

18 oktober 2017

Verhoogde kans op overspoelen nesten van bodembroeders, zoals Lepelaars. Samenvatting 30 jaar onderzoek.

»

Grote kruisbekken on the move

17 oktober 2017

Het lijkt weer een goed Grote Kruisbekkenjaar te gaan worden. Ze zoeken ook nog een supporter in de vogelatlas.

»

Visdieven op de Landelijke Dag

17 oktober 2017

Aantallen nemen licht af. Reden genoeg om meer te weten komen over de Visdief op de Landelijke Dag

»

Start slaapplaatstelling Aalscholver en Grote Zilverreiger

12 oktober 2017

Tellers gezocht voor onder andere enkele Natura2000-gebieden

»

Tapuiten in het duin: demografie en beheer

09 oktober 2017

Voor het elfde jaar op rij de Tapuit-populatie bij Den Helder en op Texel onderzocht

»

Nieuwe, verbeterde watervogelinvoer

06 oktober 2017

De opzet bleef hetzelfde, maar er zijn ook verbeteringen. Nog meer invoergemak dus.

»

Vacature bij Floron

06 oktober 2017

Projectmedewerker Onderzoek en Bescherming Nederlandse Flora

»

Boek vinkenbanen Bloemendaal verschenen

05 oktober 2017

Onder de titel ‘Pleisierig vinke’ en ‘lecker drinke’

»

Elfde jaar MUS

04 oktober 2017

Eerste impressie, winnaars en verliezers ten opzichte van vorig jaar

»

Subscribe to Sovon.nl RSS