Vogelatlas van Nederland bestellen


Vogelatlas van Nederland 

Vogelatlas op de short list Jan Wolkers Prijs 2019

16 september 2019

Groot nieuws: de Vogelatlas van Nederland is genomineerd voor de Jan Wolkers Prijs 2019.

»

Jonge kiekendief tijdens telling

13 september 2019

Nazomerse slaapplaatsen in Friesland leveren tientallen Bruine Kiekendieven op.

»

Tegengestelde trends bij sterns

13 september 2019

Lachstern op de rand van verdwijnen. Reuzenstern steeds wat meer.

»

Topjaar voor Grauwe Klauwier

10 september 2019

De Grauwe Klauwier heeft zich dit jaar verder uitgebreid in Nederland. Gesteund door het droge, warme zomerweer.

»

Gezenderde Zeearenden zwerven uit

05 september 2019

Verplaatsingen van vier jonge vogels nu bijna live te volgen.

»

Tweede legsel bij Bosuilen

29 augustus 2019

Broedpaar brengt twee keer jongen groot, een uniek geval.

»

Leer watervogels tellen in Midden-Brabant

27 augustus 2019

Samen met vogelwerkgroep in Oss organiseren we een watervogelcursus op 25 en 28 september.

»

Mensen tellen ook mee

26 augustus 2019

Verstoring van wadvogels is aan de orde van de dag. Gegevens van de Waddenzee zijn in kaart gebracht. 

»

Hitte heftig voor Huiszwaluwen

15 augustus 2019

De Huizwaluwen hingen hijgend uit hun nesten. Hierbij een eerste indruk vanuit het nestonderzoek.

»

Subscribe to Sovon.nl RSS