Het voorjaar 2019 is in volle gang. Nog lang niet alle Bosrietzangers zijn teruggekeerd, maar het gros van de andere broedvogels is al wel terug. De Kwartelkoningen zijn laat, maar ze moeten wel opschieten want komend weekend is de eerste simultaantelling alweer... En hoe moet het toch met de Zomertortel? Zijn ze er nog? Het is allang 1 voor 12 voor deze fraaie duivensoort. 

En nou 'something completely different' moet tekstschrijver Rob Chrispijn gedacht hebben. Hij maakte een lied waarin de vogelwereld op een geheel eigen wijze belicht wordt. Hij schreef er het volgende bij: 'Ik kijk al vanaf mijn 12de naar vogels en dit lied heb ik geheel voor mijn lol geschreven om een beetje de spot te drijven met mijn eigen passie voor vogels!'. Deze wilde we je niet onthouden. Kijk maar eens op YouTube.

Veel leesplezier namens de webredactie.

     Instagram

 


Nieuwsbrief - Algemeen

Sovon-Actueel

Gevonden: nieuw ledenraadslid voor Brabant-Oost

Afgelopen tijd hebben zich weer drie nieuwe kandidaten gemeld voor het hoogste orgaan van onze vereniging, ledenraad.

»

Eerste telling v/d Kwartelkoning | 31 mei - 1 juni

Komend weekend vinden de eerste tellingen van de Kwartelkoningen van dit voorjaar plaats.

»

Bijna een miljoen eieren gezien

NESTKAST (landelijk NEtwerk voor STudies aan nestKASTbroeders) viert het 10-jarig jubileum van nestonderzoek.

»

Zomertortels zoeken. Help je mee?

Grote zorgen om deze fraaie zomerduif. Tellingen zijn belangrijk voor beschermingsmaatregelen. Doe je mee?

»

Late zomergasten: een lastig duo

De Spotvogel en Bosrietzanger arriveren. Welke van de twee hoor ik nu? Hoe hou je ze uit elkaar?

»

Even voorstellen: Jelle Abma

Communicatie, cursussen...hij zal snel een bekend gezicht worden bij een groot deel van onze achterban.

»

Nieuwsbrief - Project

Broedvogelmonitoring (BMP)

Fotoactie kruidenrijk grasland

Webapp om mee te doen aan onderzoek naar kruidenrijk grasland. Het WNF, BoerenNatuur en RVO starten een onderzoek.

»

Nachtegalenonderzoek in Meijendel

In Meijendel krijgt de Nachtegaal extra aandacht en zijn broedvogeltellingen en ringwerk gecombineerd.

»

Meetnet Urbane Soorten (MUS)

Tweede telperiode MUS

We zitten nu in de tweede telperiode van MUS. De eerste telling is in april geweest. Wat voor seizoen is het en zijn de aantallen hoger of lager dan vorig jaar.

»

Watervogeltelling

Resultaten tweede Oost-Atlantische flywaytelling gepubliceerd

Van Noorwegen tot in Zuid-Afrika zijn de ontwikkelingen van de wadvogels op de voet gevolgd.

»

Nieuwsbrief - Regio

Gelderland

Cetti`s Zanger enorm in de lift

De Cetti’s Zanger breidt zich in Nederland sterk uit. De bronpopulatie in Nederland, in de Biesbosch, lijkt overvol te raken.

»

Gelderse vogelaar in de kieker | Robert Kwak

Regelmatig zetten we een Gelderse vogelaar in de kijker en deze keer is het Robert Kwak.

»

Zeeland

Nieuwsbrief Zeeland

Nieuws uit Zeeland met zowaar een nieuwe broedvogel voor Zeeland, maar de Zomertortel zit in zeer zwaar weer.

»
  • Heb je zelf een bijdrage voor de nieuwsbrief? Mail deze dan naar nieuwsbrief@sovon.nl
  • Wil je informatie uit andere regio’s of van andere telprojecten ontvangen? Pas dan je voorkeur aan via de aanmeldpagina.